‬ ‫כללי‬ ‬

‬ מנינט מכירה ומכבדת את החשיבות שבהגנה על פרטיות המשתמשים באתר בו הינך גולש (להלן‪:‬‬ ‫"האתר") ומבקשת להציג במסגרת מסמך זה את מדיניות הפרטיות שלה מול המשתמשים באתר‬ ‫ובשירותי החברה ‪.‬‬ ‬
.1
‬ החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את מדיניות הפרטיות באתר מעת לעת וללא התראה‬ ‫מראש על כך‪ ,‬ועל כן‪ ,‬על הגולש באתר או המשתמש בשירותים המוצעים בו‪ ,‬האחריות לעקוב אחר‬ ‫השינויים‪ .‬יובהר‪ ,‬כי כל שינוי יכנס לתוקפו ממועד פרסומו‪ .‬על שינויים מהותיים בנוגע להוראות שעניינן‬ ‫השימוש במידע אישי שמסרת ‪,‬תשלח הודעה באמצעות הדואר האלקטרוני‪.‬‬ ‬
.2
‬ ‫החברה אוספת נתונים אישיים ומשתמשת בהם אך ורק למטרה שלשמה הם נמסרו‪.‬‬ ‬
.3
‬ האמור במדיניות זו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים‪ ,‬והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות‬ ‫בלבד‪.‬‬ ‬
.4

‬ אבטחת מידע‬ ‬

‬ הגלישה באתר ו‪/‬או רכישת השירותים וביצוע התשלומים דורשים שימוש באמצעים‪ ,‬אשר מטרתם‬ ‫להבטיח את הפרטיות ואת סודיות הנתונים‪ .‬בנושא אבטחת מידע הוקדשה מחשבה רבה ומופעלים‬ ‫אמצעים רבים שנועדו להבטיח כי המידע שנמסר על ידך מוגן ומאובטח בהתאם לחוק הגנת הפרטיות‬ ‬
.5
‬ לשם הגנה על הנתונים‪ ,‬מוצפנת כל תעבורת האתר בהצפנת ‪. SSL‬‬ ‬
.6
‬ כל השרתים ומסדי הנתונים במערכת מאובטחים ומוגנים על ידי מערכות אבטחת המידע‪ .‬השרתים‬ ‫מוגנים על ידי תוכנות‪ firewall ,‬מערכות הגנה תשתיתיות‪ ,‬אפליקטיביות ופיסיות‪ .‬כל השרתים‬ ‫מנוטרים באופן רציף לשם איתור נסיונות חדירה וחסימתם במידת הצורך‪.‬‬ ‬
.7
‬ עם זאת‪ ,‬החברה אינה יכולה להתחייב לאבטחה הרמטית או מוחלטת‪ ,‬כי לא תתבצע חדירה בלתי‬ ‫חוקית ללא הרשאה למערכות האתר אשר תוביל לחשיפת מידע לגורמים זרים ו‪/‬או לא מורשים ו‪/‬או‬ ‫לאובדנו של המידע‪ .‬לפיכך‪ ,‬מובהר בזאת כי החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה‬ ‫של חדירה או פריצה ו‪/‬או נזק כלשהוא שנגרם בשל השימוש באתר ו‪/‬או בתוכן המוצג בו ו‪/‬או בשירותים‬ ‫הנלווים לו‪ ,‬על ידי המשתמש באתר‪.‬‬ ‬
.8
‬ החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור‪ ,‬ככל הניתן‪ ,‬על סודיות המידע הנמסר לה‪ .‬עם‬ ‫זאת‪ ,‬אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות בלתי מורשות לאתר ו‪/‬או שימוש‬ ‫אסור של צדדים שלישיים בפרטים הנמצאים באתר ו‪/‬או במאגרי המידע של האתר ‪.‬‬ ‬
.9
‬ לפיכך מובהר כי במידה ולמרות אמצעי האבטחה‪ ,‬ייחשפו פרטי המשתמש‪ ,‬עקב חדירות בלתי מורשות‪,‬‬ ‫לא תהיה החברה אחראית לכל נזק‪ ,‬עקיף או ישיר‪ ,‬שייגרם כתוצאה מגילוי ו‪/‬או שימוש במידע הנמסר‬ ‫ע"י המשתמש ‪. ‬
.10

‬ איסוף המידע‪ ,‬מאגר מידע והסכמה למשלוח מידע באמצעות הדואר האלקטרוני‬ ‬

‬ במסגרת בקשתך לקבלת השירותים הניתנים באמצעות האתר‪ ,‬הינך נדרש למסור פרטים אודותייך‪,‬‬ ‫כגון‪ :‬פרטים אישיים ובכלל זה שם מלא‪ ,‬כתובת מגורים‪ ,‬מספר תעודת זהות‪ ,‬מספר טלפון נייד וכתובת‬ ‫דואר אלקטרוני (להלן ‪":‬המידע")‪ .‬אי מילוי הפרטים המבוקשים‪ ,‬לא יאפשר את השלמת תהליך‬ ‫הרישום וקבלת השירותים‪ .‬ייתכן כי כחלק בלתי נפרד מתהליך הרישום‪ ,‬או לפי צורך וכתנאי לסיומו‪,‬‬ ‫תתבקש לאמת את זהותך ואת פרטי הקשר שלך בהתאם למידע שמסרת לצורך זיהוי ו‪/‬או אימות‬ הזהות‪ .‬אין ביצירת קשר לצורך זיהוי או אימות כאמור כדי לשמש אותך להעלאת טענה כלשהיא מצדך‬ ‫לעניין משלוח דיוור או ביצוע פניה בניגוד לדין כלשהוא‪.‬‬ ‬
.11
‬ המידע אודותיך נאסף לצורך מתן השירותים על ידי החברה‪ ,‬ובכלל זה לצורך עמידה בתנאים הקבועים‬ ‫בחוק בעניין בדיקות לניתור פעילות הלבנת הון; בדיקת פעילות הלקוח ועמידתו בתנאי החשבון; מתן‬ ‫שירותים בהתאם לדרישת הלקוח והמידע שסופק; שיווק מוצרים ושירותים חדשים המסופקים על ידי‬ ‫החברה‪.‬‬ ‬
.12
‬ בעצם מסירת פרטים אלה‪ ,‬הינך נותן את הסכמתך לקבל הודעות (לרבות‪ ,‬עדכונים ואישורים על ביצוע‬ ‫פעולות ורישום לשירותים‪ ,‬הקצאת מספרי פניות‪ ,‬ועדכוני סטטוסים של פניות שנפתחו)‪ ,‬פרסומים‬ ‫שיווקיים של החברה‪ ,‬או מי מטעמה‪ ,‬בדבר שירותים נלווים נוספים שבאפשרותך לקבל ועדכונים שונים‬ ‫וזאת באמצעות הדואר האלקטרוני ו‪/‬או באמצעות מסרונים לטלפון הנייד ו‪/‬או בדרך דיגיטאלית אחרת‬ ‫מהחברה‪ ,‬או מי מטעמה‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬ולא תהיה לך כל טענה ו‪/‬או תביעה כלפי החברה או מי מטעמה ‪.‬‬ ‬
.13
‬ הנך מסכים כי ביצוע מסירת המידע באמצעות הדואר האלקטרוני יהווה תחליף להמצאת המידע בכל‬ ‫דרך אחרת הנדרשת על פי דין‪ ,‬ככל שנדרשת‪ ,‬וכי על אף האמור בכל דין‪ ,‬כל אימת שיש רשות או חובה‬ ‫ליתן הודעה או כל ידיעה אחרת בנוגע למידע‪ ,‬תהא הודעה זו כמשלוח כדין גם אם נשלחה באמצעות‬ ‫הדואר האלקטרוני כאמור ‪.‬‬ ‬
.14
‬ ידוע לך כי זכותך לשלוח‪ ,‬בכל עת‪ ,‬הודעה בכתב או באמצעות הדואר האלקטרוני‪ ,‬לפיה הינך מסרב‬ ‫להמשיך ולקבל מידע באמצעות הדואר האלקטרוני‪ ,‬ובכך לחזור בך מהסכמתך נשוא מסמך זה‪ .‬עם‬ ‫קבלת הודעה כאמור‪ ,‬יפסק כל משלוח של הודעות לתיבת הדואר האלקטרוני ממנו התקבלה הבקשה ‪.‬‬ ‬
.15
‬ יובהר‪ ,‬כי כל אישור מחדש של תנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו‪ ,‬במהלך רכישות שירותים ו‪/‬או ביצוע‬ ‫תשלומים ‪,‬מהווה הסכמתך מחדש לקבלת המידע באמצעות הדואר האלקטרוני‪ ,‬כמפורט לעיל והיה‬ ‫ולא תהיה מעוניין להמשיך ולקבל מידע כאמור‪ ,‬יהיה עליך לשלוח הודעה בכתב או באמצעות הדואר‬ ‫האלקטרוני‪ ,‬לפיה הינך מסרב להמשיך ולקבל מידע באמצעות הדואר האלקטרוני‪ ,‬ובכך לחזור בך‬ ‫מהסכמתך נשוא מסמך זה‪.‬‬ ‬
.16
‬ כמו כן‪ ,‬מידע אודותיך נאסף גם מהמקורות הבאים‪ :‬מידע הנמסר במסגרת בקשתך לעשות שימוש‬ ‫בשירותים הניתנים באמצעות האתר; מידע שנאסף במהלך השימוש בכרטיס האשראי או בשירות‬ ‫הסליקה ושירותים הנלווים לשירות זה ובפרט במהלך תשלום בגין קנסות ו‪/‬או חובות כלפי רשויות‬ ‫באמצעות העברת תשלומים לסליקה באמצעות חברה צד ג'; "עוגיות" (”‪ - (“cookies‬עוגיות הן קבצי‬ ‫טקסט אשר הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה‪ .‬חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור‬ ‫את הדפדפן או את היישום הרלבנטי‪ ,‬ואחרות נשמרות על גבי זיכרון המכשיר או המחשב שלך‪.‬‬ ‬
.17
‬ האתר עושה שימוש בעוגיות על‪-‬מנת לזהות את המשתמש במעבר בין הדפים השונים ולהתאים את‬ ‫חווית הגלישה לצרכי המשתמש‪ .‬העוגיה עשויה להכיל מידע בלתי מזוהה אודות המשתמש‪ ,‬מקור‬ ‫ההגעה לאתר ‪,‬פרטים שהוזנו על ידו או היסטוריה על פעולותיו באתר ועוד‪ .‬חסימת האפשרות לשימוש‬ ‫בעוגיות עלולה לגרום לב עיות בתיפקוד מול המערכת ותימנע את האפשרות להשלמת תהליך הרישום‬ ‫וקבלת השירותים‪ .‬שימוש כאמור נדרש לחברה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬גם לשם אבטחת המידע והגנה על הגישה‬ ‫למידע אודותיך‪ ,‬וכן לשם מניעת הונאות ‪,‬התחזויות‪ ,‬שימוש בלתי מורשה או שימושים לרעה בשירותי‬ ‫החברה או מי מטעמה‪.‬‬ ‬
.18
‬ בכלל זה‪ ,‬עשוי להתבצע שימוש בעוגיות שמקורן בצדדים שלישיים‪ ,‬לרבות ‪ Analytics Google‬ו‪-‬‬ ‫‪ ,Facebook‬בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות שלהן‪ ,‬על מנת לאפיין ולנטר פעולות בערוצים דיגיטליים‬ ‫באופן אגרגטיבי ובלתי מזהה‪.‬‬ ‬
.19
‬ לעניין זה יובהר‪ ,‬כי החברה‪ ,‬לאחר קבלת מלוא הפרטים והסכום המלא לצורך פרעון הקנס ו‪/‬או החוב‬ ‫מהמשתמש ‪,‬תעביר סכום זה כמו גם את המידע שמסרת ישירות לצדדים השלישיים ו‪/‬או לרשויות )בין‬ ‫אם בארץ ובין אם מחוצה לה (אשר הגישה אליהן‪ ,‬לרבות השירותים והתשלומים בגין קנסות ו‪/‬או‬ ‫חובות כלפיהן‪ ,‬מתאפשרת באמצעות האתר (לעיל ולהלן‪ :‬התשלומים); מידע שמתקבל מצדדים‬ ‫שלישיים‪ ,‬וכן מידע שעשוי לסייע לחברה בביצוע השירות והמתקבל ממקורות כגון מאגרי מידע אחרים‪,‬‬ ‫מידע המפורסם ברשת האינטרנט וכד'‪ ,‬הכל בהתאם להוראות כל דין ‪.‬‬ ‬
.20
‬ המידע שנאסף יישמר במאגר המידע של החברה‪ ,‬או מי מטעמה‪ ,‬המספק שירותים לחברה ואשר‬ ‫באמצעותם מתאפשר מתן השירות לך‪ ,‬כאמור וכמפורט בתנאי השימוש באתר‪.‬‬ ‬
.21

‬ ‫שימוש במידע וניתוחו‬ ‬

‬ כאמור‪ ,‬מסירת הפרטים על ידך נדרשת לשם אספקת השירותים לך‪ .‬מתוקף הסכמתך בעצם מסירת‬ ‫המידע ואישור תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות דנן‪ ,‬החברה רשאית לעבד ולעשות שימוש במידע‬ ‫לצורך‪ :‬א‪ .‬קבלת שירות התשלומים הניתן באמצעות האתר‪ ,‬לרבות בירור וטיפול בפניות ובירורים‪,‬‬ ‫קבלת שירות וקבלת מידע בדבר השירותים; ב‪ .‬לצרכי שיווק ומשלוח מידע שיווקי ופרסומים על שירותי‬ ‫החברה‪ ,‬או מי מטעמה‪ ,‬באמצעים שונים (דואר אלקטרוני‪ ,‬מוקד טלפוני‪ ,‬מסרונים וכו'); ג‪ .‬לצרכי‬ ‫עמ ידה בדרישות החוק או כל שימוש אחר שנועד למלא אחר הוראות כל דין‪ ,‬ובכלל זה הוראות‬ ‫הפרטיות‪ ,‬בנק ישראל והרשות לאיסור הלבנת הון;‬ ‬
.22
‬ ככל ובמסגרת האתר יובאו פרסומות כלשהן שלא מטעם החברה ישירות‪ ,‬מובהר כי הפרסומות הינן‬ ‫באחריות צדדים שלישיים‪ ,‬אשר לחברה לא תהיה כל אחריות בנוגע אליהן‪ ,‬לרבות בכל הנוגע לאיסוף‬ ‫המידע על ידי המפרסמים האמורים ויוחלו על המשתמש הוראות תנאי השימוש של המפרסמים‪ ,‬לרבות‬ ‫בכל הנוגע למידע הנאסף ולהוראות הגנת הפרטיות והמשתמש יוכל לפעול למול הצדדים השלישיים‬ ‫ככל וימצא לנכון והוא מוותר בזאת על כל תביעה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או טענה בקשר לצדדים שלישיים אלו‬ ‫כנגד החברה ‪.‬‬ ‬
.23
‬ האתר עשוי להפעיל כלים לצורך אפיון השימוש באתר וביצוע פעולות תיעוד שונות‪ .‬יובהר‪ ,‬כי המידע‬ ‫שייאסף אינו כולל פרטים בנקאיים או כל מידע אישי רגיש אחר‪ ,‬אלא מידע כללי ובלתי מזוהה אודות‬ ‫ספק שירותי האינטרנט בו נעשה שימוש‪ ,‬כתובת‪ IP ,‬מיקום וסוג המכשיר בו נעשה שימוש לצורך‬ ‫הגלישה באתר‪ ,‬זמני הגלישה וסוג הדפדפן‪ .‬המידע שייאסף בפעולות אלה ישמש לשיפור הנגישות‬ ‫והשימוש באתר‪ ,‬בין היתר באמצעות איסוף וניתוח סטטיסטי ולא יועבר לשום גורם אחר מלבד החברה‬ ‫או מי מטעמה ‪.‬‬ ‬
.24

‬ ‫העברת מידע לצדדים שלישיים‬ ‬

‬ החברה מתחייבת כי לא תעשה כל שימוש במידע אודותייך לצרכים שאינם נוגעים לשירות המסופק לך‪.‬‬ ‬
.25
‬ החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את‬ ‫המשתמש בשמו ו‪/‬או בפרטי זהותו לידי לצדדים שלישיים‪ ,‬זאת‪ ,‬למעט במקרים שיפורטו להלן ‪:‬א‪ .‬על‪-‬‬ ‫פ י דרישה ממך או בהסכמתך ו‪/‬או על מנת לספק לך שירות שביקשת ו‪/‬או נרשמת אליו‪ ,‬לרבות ביצוע‬ ‫התשלומים ;ב‪ .‬במקרה בו העברת פרטייך נדרשת לצורך השלמת בקשה ו‪/‬או פנייה מטעמך ו‪/‬או אספקת‬ ‫שירות ו‪/‬או העברת תשלום מטעמך ;ג‪ .‬במקרה בו בוצעה מצידך הפרת תנאי תקנון זה ו‪/‬או במקרים‬ ‫בהם ביצעת או ניסית לבצע באמצעות האתר פעולה המנוגדת לתקנון או לכל דין ;ד‪ .‬על‪-‬פי צו שיפוטי‬ ‫או דרישת רשות מוסמכת על פי חוק או לצורך מניעת ביצוע עבירה ;ה‪ .‬בכל מקרה בו תסבור החברה כי‬ ‫מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושו ו‪/‬או לגופו של אדם‪ ,‬או על מנת למנוע נזק חמור‬ ‫אחר לפי שיקול דעתה ;ו‪ .‬במקרה בו תתעורר מחלוקת ו‪/‬או טענה ו‪/‬או תביעה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או הליכים‬ ‫משפטיים בינך ו‪/‬או מי מטעמך לבין החברה ו‪/‬או מי מטעמה ;ז‪ .‬במקרה בו תעביר ו‪/‬או תמחה החברה‬ ‫את זכויותיה ו‪/‬או פעילותה לצדדים שלישיים ובלבד שאלו האחרונים יקבלו על עצמם את הוראות תנאי‬ ‫השימוש ומדיניות הפרטיות דנן ;ח‪ .‬לצורך אכיפת תנאי השימוש ;ט‪ .‬לצורך הגנת אינטרסים של החברה‬ ‫ו‪/‬או מי מטעמה ;‬ ‬
.26
‬ מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬החברה עשויה להעביר מידע אודותיך לספקים או נותני שירותים בהם נעזרת‬ ‫החברה לצורך מתן השירותים ללקוחותיה‪ ,‬בכלל זה‪ ,‬ייתכן ותעביר החברה מידע‪ :‬לבנקים ו‪/‬או מוסדות‬ ‫פננסיים אחרים בהם נעזרת החברה לצורך ביצוע תשלומים; למספר מצומצם של חברות העוסקות‬ ‫במתן שירותי ניתור ומיפוי פעולות פננסיות לצורך עמידה בהוראות הדין בעניין איסור הלבנת הון;‬ ‫לרשויות בישראל או מחוץ לישראל‪ ,‬בהתאם לדרישה ו‪/‬או בקשה ובכפוף לדינים‪ ,‬להוראות‪ ,‬לכללים‬ ‫ולהסכמים הרלוונטיים; חברות המעניקות שירותי ניהול ואיחסון מידע )‪ (cloud‬לשמירה על המידע‬ ‫שנמצא אצל החברה‪.‬‬ ‬
.27
‬ אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע אגרגטיבי או מידע שאינו‬ ‫אישי‪ ,‬או אשר אין בו כדי לזהות את המשתמש בשמו ו‪/‬או את פרטי זהותו באופן ישיר או באופן סביר‪,‬‬ ‫או אשר אין בו כדי לפגוע בפרטיות המשתמש‪.‬‬ ‬
.28

‬ ‫יצירת קשר‬ ‬

‬ על‪-‬פי חוק הגנת הפרטיות‪ ,‬התשמ"א‪ ,1981-‬אתה‪ ,‬או מי מטעמך‪ ,‬רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי‬ ‫במאגרי החברה‪ ,‬ככל שמידע אודותיך מוחזק בידה‪ ,‬ואף לבקש מאיתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון‪,‬‬ ‫שלם או מדויק‪ .‬כדי לממש זכות זו‪ ,‬יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה באמצעות עמוד "צור קשר"‬ ‫באתר‪ ,‬בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות‪ ,‬כתובת ‪ ,Email‬ומספר טלפון ליצירת‬ ‫קשר‪ .‬החברה תשתדל להגיב לכל בקשה בזמן סביר ‪.‬‬ ‬
.29
‬ החברה שומרת נתונים אודותיך ואודות פעילותך במאגרי המידע שלה‪ .‬הנתונים ישמרו על ידי החברה‬ ‫למשך תקופה של ‪ 7‬שנים לפחות או לתקופות ארוכות יותר‪ ,‬ככל ויש לכך צורך בהתאם להוראות דין‬ ‫כלשהו‪ .‬הנך רשאי בכל עת לבקש למחוק ממאגרי החברה את הנתונים הנוגעים לך ואנו נבצע זאת בתוך‬ ‫‪ 7‬ימי עסקים ממועד קבלת בקשתך‪ .‬במקרה של מחיקת הנתונים לבקשתך‪ ,‬הנך מצהיר כי אתה מודע‬ ‫לכך שלא תהיה אפשרות לשחזר את הנתונים וכי בכל מקרה בו יידרשו הנתונים על ידך ו‪/‬או על ידי צד‬ ‫שלישי ו‪/‬או רשות ו‪/‬או תהיה לך טענה כלשהי כלפי החברה ו‪/‬או כל צד שלישי‪ ,‬לרבות רשויות‪ ,‬אתה‬ ‫מוותר בזאת על כל דרישה ו‪/‬או טענה כלפי החברה ולא תוכל לטעון כנגדה כל טענה ו‪/‬או לפעול כנגדה‬ ‫בכל אמצעי ‪.‬‬ ‬
.30
‬ ישנם מקרים בהם אנו מחוייבים לשמור פרטי מידע מסויימים גם לאחר בקשת מחיקה‪ .‬לידיעתך‪,‬‬ ‫במקרים כאלו ישנם נתונים אשר לא ימחקו ממאגר הנתונים בהתאם להוראות כל דין‪ ,‬גם לאחר קבלת‬ ‫בקשת מחיקה‪.‬‬ ‬
.31

‬ ‫סיום‬ ‬

‬ ‫אנו נערוך סקירה למסמך מדיניות פרטיות זה לפחות אחת לשנה‪ .‬אנו ניידע אותך תוך זמן סביר אודות כל‬ ‫שינוי מהותי‪ ,‬אם וככל שיעשה במדיניות זו‪ .‬הודעה על כך תתפרסם באתר החברה‪ .‬במקרה שנודע לך על‬ השינוי כאמור‪ ,‬והמשכת לעשות שימוש באתר ובשירותים המוצעים בו‪ ,‬המשך השימוש יחשב כהסכמה‬ ‫לתנאי השימוש המעודכנים ללא הסתייגות מצדך‪.‬‬ ‬